ตัวอย่างลูกค้า

เราเป็นมากกว่า ผู้จำหน่ายเหล็ก สแตนเลส วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน

TPT PETROCHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
AGC CHEMICALS (THAILAND) CO.,LTD.
กลุ่มบริษัท ในเครือ SCG ทั้งหมด
กลุ่มบริษัท GLOW ทั้งหมด
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด
บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด
PETFORM (THAILAND) LTD.
บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
บริษัท เอบีบี จำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

บริษัท อินโนเวชั่น แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด