สินค้าของเรา

ตัวอย่างสินค้าของเรา

TEE

สามทาง

ELBOW 90°

ข้องอ 90°

ELBOW 45°

ข้องอ 45

ELBOW 90' 3000P SW

ข้องอ 90' 3000P (สวม)

TEE 3000P SW

สามทาง 3000P (สวม)

ELBOW 90' 3000P

ข้องอ 90' 3000P (เกลียว)

TEE 3000P SW

สามทาง 3000P (เกลียว)

UNION GALVANIZE

ข้อต่อเชื่อม

BUSHING

ลดเหลี่ยม

COUPLING

ข้อต่อ

UNION

ข้อต่อเชื่อม

NIPPLE

นิปเปิ้ล

TEE

สามทาง

ELBOW 90°

ข้องอ 90

PLUG

ปลั๊กอุด

TEES REDUCE

สามทางลด

CAP

ฝาครอบ

ELBOW P.M

ข้องอ ผ.ม.

REDUCER

ลดกลม

ELBOW 45°

ข้องอ 45

HOSE NIPPLE

ท่อสวมสายยาง

NEX NIPPLE

นิปเปิ้ล

RED SOCKET

ข้อลดกลม

STREET ELBOW

ข้องอ ผ.ม.

บริษัท อินโนเวชั่น แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด